top of page

İMPLANT

megadis implant.jpg

İmplant Nedir ?

Eksik dişlerin yerine konması amacıyla, çene içerisine yerleştirilen çoğunlukla vida şeklindeki yapay bir diş köküdür.Diş hekimliğinde çok yaygın kullanım alanı bulma nedeni; tek diş eksikliklerinden, hiç dişi olmayan hastalara kadar, çok geniş bir yelpazede uygulanabilir olmasıdır. Bu uygulama, komşu dişlere müdahale edilmeden gerçekleştirilirve bu avantajları sayesinde diş dünyasında en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biri haline gelmiştir.

Hangi Durumlarda İmplant Yapılabilir ?

Dişlerinizin sadece çiğnememizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı da etkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır.

Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarında implant uygulanabilir.

Kimlere  implant uygulanabilir?

  • Normal bir yara iyileşme kapasitesine sahip,

  • Ağız hijyenini iyi Yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklı kemik yapısına sahip,

  • İmplant yapımı için sakınca teşkil eden sistemik hastalıkları (şeker hastalığı, ileri derecede kemik erimesi vb.) olmayan herkese, implant uygulanabilir.

megadis implant2.jpg

İmplant Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Sağlam dişlerimizin protez yapmak amacıyla kesilmemesi elbette önemli bir avantajdır.Ayrıca implantlar diğer protez seçeneklerine oranla daha uzun ömürlüdür. Özellikle diş eksikliklerine bağlı olarak protez kullanma şansını yitirmiş hastalarımızda ya da kemik erimesine bağlı olarak protezlerinin ağızlarında sabit durmamasından şikayetçi olan hastalarımızda ilk akla gelecek alternatif implant tedavisi olacaktır. Yaşam standartlarının gelişmesine bağlı olarak uzayan insan ömrü, pek çoğumuzu  ileri yaşlarda belirli bir yaşam konforunu talep eder duruma getirmiştir. Yine genç yaşlardan itibaren hareketli (takıp çıkartılabilen) protezler kullanmak yine hiç birimizin arzu edeceği bir şey değildir. İşte tam da bu noktada implantlar bize büyük bir tedavi  alternatifi sunar. Diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının ya da doğuştan gelen diş eksikliklerinin  neden olduğu fizyolojik ve psikolojik  sorunlara kesin ve sağlıklı bir  çözüm imkanı da sunmaktadır.

bottom of page